FOXTROT

FOXTROT

Lolium perenne

Perennial ryegrass

Sød som en tetraploid -

Kvalitet giver mere mælk

Foxtrot har et meget højt indhold af vandopløselige kulhydrater. Sammen med det høje udbytte af tørstof  giver det et stort udbytte af sukker/energi pr. ha som igen betyder stor foderoptagelse, høj produktion af mælk eller kød samt nedsat mængde kvælstof, der passerer uudnyttet gennem koen

Højt udbytte

Foxtrot har i engelske forsøg givet et meget højt udbytte under såvel simuleret afgræsning som slæt, hvor sorten er den højestydende sene diploide sort.

God til afgræsning

Udbyttet i Danmark er også højt, især under slæt, og kvaliteten er ligeledes god. Foxtrot er så tæt, at der ikke levnes meget plads til enårig rapgræs i marken – altså en rigtig afgræsningssort.

  • Højt udbytte både under slæt og afgræsning
  • Højt indhold af sukker
  • Tæt vækst
  • God persistens

Ratings

Scale 1-9, where 9 = best or most pronounced

Ground cover
Rust tolerance
Salt tolerance
Winter hardiness
Persistency
Yield
Spring growth
Lateness
Find your contact person

You can search through the entire DLF organization